Siru Remes

Siru Remes energiahoitaja
ratkaisukeskeinen valmentaja
Pispalan valtatie 9, 33250 Tampere puh. 044 577 9476 siru.remes@gmail.com

Energiahoito

Energiahoidot ovat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää hoitotyötä, jossa terveys ja hyvinvointi ymmärretään laajasti. Energiahoitaja keskittyy syvemmällä oleviin, usein mielen tasolla vaikuttaviin stressitekijöihin, jotka tekevät henkilön alttiiksi sairastumaan.

Siru Remes hoitaa

Energiahoitojen näkemys terveestä ihmisestä on laajempi, kuin lääketieteessä perinteisesti ajatellaan. Terveys ei tarkoita vain sairauden puuttumista, kuten normaaleja laboratoriotuloksia. Terveyteen kuuluu myös ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kokemus, tunne siitä, että on sopusoinnussa itsensä ja ympäristönsä kanssa, haluaa hyvää itselle ja muille ja kokee elämänsä merkitykselliseksi. Energiahoidoilla voidaan paitsi poistaa stressiä, kipua myös lisätä harmonian ja onnellisuuden tunnetta elämässä.

Energiahoidossa saat apua niin fyysisiin kuin psyykkisiin haasteisiin, kuten:

 • tuki- ja liikuntaelinten kiputiloihin
 • asentovirheisiin
 • suoliston, rauhasten ja sisäelinten vaivoihin
 • stressiin
 • unettomuuteen
 • alakuloon, tunnelukkoihin ja muistoihin
 • väsymykseen, energian puutteeseen
 • ylivirittyneisyyteen, keskittymiskyvyn paranemiseen

Energiahoito toimii syvällä mielen tasolla rauhoittaen hermostoasi ja saaden sinut paranemisen tilaan. Kun stressi poistuu, pääsee kehosi paranemaan.

EFT-tunneterapia

EFT-tunneterapia on tunteiden käsittelytekniikka. EFT:n (Emotional Freedom Tecniques) avulla voidaan käsitellä traumoja, negatiivisia tunteita ja muistoja, tunnelukkoja ja jopa fyysisiä vaivoja. EFT-terapiaa kutsutaan myös nimellä EFT-tapping tai EFT-menetelmä.

EFT-terapiassa hyödynnetään ylävartalossa ja etenkin kasvoissa olevia akupunktiopisteitä tunnetyöskentelyn kanssa. Hoidon aikana nostetaan tietoisuuteen haastava asia, tunne tai muisto ja puretaan siihen liittyvät negatiiviset varaukset.

EFT soveltuu hyvin käytettäväksi seuraaviin haasteisiin:

 • ahdistus ja stressi
 • pelot ja fobiat
 • itsetunnon haasteet
 • ihmissuhdeongelmat
 • traumaattiset muistot
 • riippuvuudet
 • tunnelukot
 • kiputilat

Koska monet sairaudet saattavat ilmentyä tai voimistua tunneperäisistä ongelmista, voidaan myös niitä usein hoitaa EFT:n avulla. EFT:n avulla on saatu apua muun muassa kroonisiin kiputiloihin, allergioihin, hengitystieongelmiin ja ihottumiin.

Päähoito