1800-luku
1900-luku
2000-luku
Teemat
Ota yhteyttä

Lahja Mäkinen ja
Rajaportin Naiset ryVideot

 
sisältökuvaukset

Lahja Mäkinen oli hurmaava, hieno, uuttera ja rakastettava ihminen, "kansainvälinen nainen, joka tuli kaikkien kanssa toimeen." "Toimeen tuleminen" ei kuitenkaan lainkaan tarkoittanut lepsuilua vaikkapa humalaisen sisään päästämisessä, vaan Lahja oli periksi antamattoman tiukka myös. Kurin säilymisestä saunassa ei ollut huolta hänen aikanaan.

Saunan naapuritalossa kerhotilan omistaneet Rajaportin Naiset kuuluivat jäsenjärjestönä SNDL:oon, eli Suomen Naisten Demokraattiseen Liittoon (1944-1990), joka puolestaan oli Suomen Kansan Demokraattisen Liiton (SKDL) naisjärjestö. SKDL:n jäsenistöstä enemmistön muodostivat Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) kannattajat.

Rajaportin Naiset olivat hyvin aktiivisia monin eri tavoin ja saivat paljon hyvää aikaa paikallisesti - ja mahdollisesti myös globaalisti, omalta osaltaan. La