Uutta
1800-luku
1900-luku
2000-luku
Teemat
Ota yhteyttä

Saunamuistojen ilta

 
Sisältökuvaukset

Pispalan Moreeni ry järjesti Pispalan VPK:lla 21.11.1971 "Saunanmuistojen illan", jossa osanottajat muistelivat saunomista Pispalassa pääasiallisesti vuosien 1890-1910 välillä. Eniten äänessä oli tuolloin viikon kuluttua 80 vuotta täyttävä olympiasankari Hugo Lahtinen (s. 1891), jonka lapsuudenkoti Rajaportin saunatontti oli. Nauha on kuunneltavissa osissa eri kohtaa tätä arkistoa ja yhtenä kokonaisuutena 1970-luvulla.
Kuten lehtiartikkeleista ilmenee, Säästöpankki oli juuri lahjoittanut Moreenille magnetofonin muistitietojen tallennusta varten. Samaisella magnetofonilla varmaankin kerättiin perimätietoa vuonna 1973 valmistuneeseen kirjaan "Ainutlaatuinen Pispala".
Tässä on kaksi Kansan Lehden artikkelia kyseisestä "Saunamuistojen illasta".
Mukaan on pantu myös nauhan sisältö kirjoitetussa muodossa siltä osin kuin siitä oli tässä kohtaa sisältöä. Koko nauha puhtaaksikirjoitettuna löytyy 1970-luvulta.

1
KaL 21.11.1971
2
KaL 27.11.1971
3
Saunamuistojen ilta 21.11.1971, Lahtisten ensimmäinen sauna
4
Saunamuistojen ilta 21.11.1971, Tienhoito1800-luvun lopulla
 
Sisältökuvaukset

Pispalan Moreeni ry järjesti Pispalan VPK:lla 21.11.1971 "Saunanmuistojen illan", jossa osanottajat muistelivat saunomista Pispalassa pääasiallisesti vuosien 1890-1910 välillä. Eniten äänessä oli tuolloin viikon kuluttua 80 vuotta täyttävä olympiasankari Hugo Lahtinen (s. 1891), jonka lapsuudenkoti Rajaportin saunatontti oli. Nauha on kuunneltavissa osissa eri kohtaa tätä arkistoa ja yhtenä kokonaisuutena 1970-luvulla.
Kuten lehtiartikkeleista ilmenee, Säästöpankki oli juuri lahjoittanut Moreenille magnetofonin muistitietojen tallennusta varten. Samaisella magnetofonilla varmaankin kerättiin perimätietoa vuonna 1973 valmistuneeseen kirjaan "Ainutlaatuinen Pispala".
Tässä on kaksi Kansan Lehden artikkelia kyseisestä "Saunamuistojen illasta".
Mukaan on pantu myös nauhan sisältö kirjoitetussa muodossa siltä osin kuin siitä oli tässä kohtaa sisältöä. Koko nauha puhtaaksikirjoitettuna löytyy 1970-luvulta.