Uutta
1800-luku
1900-luku
2000-luku
Teemat
Ota yhteyttä

Kuppaukseen liittyviä lehtileikkeitä, koko lehdet

 
sisältökuvaukset

Kuppaukseen ja kuppareihin liittyviä lehtileikkeitä 1870-1920 niin, että koko lehti on luettavissa. Lehtileikkeiden paikat on ilmoitettu tekstissä ja vielä keltaisella osoitettu lehdissä.

1
Kupparien ronskiksi koettu olemus, koko lehti
2
Kupparit työskentelivät saunoissa, koko lehti
3
Kuppauksen terveys-vaaroista, koko lehti
4
Kauniita ja hienoja tarinoi-ta kuppareista, koko lehti
5
Kuppareitten järjestäyty-minen, koko lehti
6
Muita kupparitarinoita, koko lehti
 
sisältökuvaukset